BVH Residentie Muzenlaan


BVH Weetjes.


Verslag Hoorzitting Gemeente Heerlen.

Overlijdensbericht: Zaterdag 22 augustus 2015 namen we afscheid van Peter Sigmond. Markant en inspirerend architect, gevlucht uit Hongarije, levend en werkend in Heerlen. De bedenker van deze flat en de tekenaar van de drie-verdiepingen-op-een-galerij-formule. Juist deze formule maakt onze flat zo sociaal, gezellig en bijzonder.

Op 18 augustus was de hoorzitting op het gemeentehuis betreffende de voorgenomen plannen van Grouwels en Daelmans voor de uitbreiding van de parkeerplaatsen onder onze woonruimte.

De heer Butollo van de Gemeente gaf tekst en uitleg over de vergunning van Grouwels en Daelmans. Nacinov van Grouwels legde uit dat het om een aanvraag ging van 40 extra parkeerplaatsen. Butollo vertelde dat er maar een aanvraag voor twee locaties met 20 plaatsen was ingediend.

Ook werd er uitleg gegeven over aanpassingen die Grouwels en Daelmans willen uitvoeren: isolatie onderkant, bekleden onderkant en optimale isolatie van de kokers. De uitvoerders willen garant staan voor onze veiligheid. Er is op het gebied van de brandveiligheid contact geweest met de brandweer. Aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.

De bewoners kwamen weldra aan het woord: geluidsoverlast, stank- en rookoverlast, open verbinding met de kokers. Veel kwam aan bod. Andere zaken werden ook opgenoemd als aandachtspunten: de bescherming van vleermuizen en zwaluwen en het kappen van bomen i.v.m. de aanleg, bij het gebouw van de stadsverwarming. Vanuit de bewoners werden vragen gesteld zoals: wie zijn de huurders van de parkeerplaatsen. Zijn dit mensen die van buiten onze flat komen? De bewoners kwamen met het plan om de parkeerplaats te overkappen. Dit voorstel werd door Grouwels en Daelmans voor verder onderzoek meegenomen.

De antwoorden van Butollo van de Gemeente: de parkeerplaatsen zijn voor de bewoners en niet voor externe huurders. Hij zei ook dat bij Grouwels en Daelmans een belangrijke aanvraag was vergeten: de kapvergunning. Hiertegen kunnen de bewoners een bezwaar indienen.

Medio oktober wordt door de Gemeente medegedeeld wat het besluit zal zijn. Met Grouwels en Daelmans is afgesproken dat ze contact houden met de betrokkenen.

Aanwezigen: Dhr. Butollo (Gemeente), Nacinovic en Kersten (Grouwels), Mevr. Boonekamp en Dhr. ten Berge, Dhr. Koops en Dhr. Smith (Bezwaarmakers).